Lights Off

Naszym zadaniem jest zgasić wszystkie światła na planszy. Naciśnięcie pola przełącza światło, wraz z czterema z nim sąsiadującymi.