Links 2001 v1.1

Łata wprowadza zmiany w statystykach gry oraz usprawnia tryb rozgrywek wieloosobowych.