CodeGuide 6.0 MAX

Szybkie środowisko programowania napisane w Javie, zapewniajce bardzo dobry widok struktury projektu. Przeznaczone do pisania programów w Javie i JavaServerPages, wspierające najnowsze technologie, np. generic types - planowane do dodania w JDK 1.5.