Octopussy 0.8

Narzędzie pomagające programistom Perl'a i XML'a. Analizuje wykonane w tych językach aplikacje i wyświetla ich ewentualne błędy.

Do uruchomienia wymagane jest:

- Apache-ssl

- Apache::ASP

- Perl

- Mod_Perl

- Mysql

- Nscd

- Syslog-ng

i moduły Perl'a (CPAN):

- Crypt::PasswdMD5

- Date::Manip

- DBI

- GD::Graph

- Mail::Sender

- Sys::CPU

- Unix::Syslog

- XML::Simple