qBittorrent 0.7.0

Klient sieci bittorrent umożliwiający użytkownikowi wymianę dużych plików przez sieć peer-to-peer. Założeniem tej idei jest równomierne rozłożenie ruchu na łączach. Program został napisany w języ ku C++ i wykorzystuje biblioteki Qt4. Do funkcji programu należy szybkie wznawianie transferu po zerwaniu połączenia, obsługa Unicode, realizowanie połączeń przez serwery proxy, obsługa technologi "przeciągnij-upuść", ustalanie limitu pobierania i wysyłania danych oraz liczby połączeń, filtrowanie adresów IP i wiele innych.