GFTP 2.0.15

Bardzo dobry graficzny klient FTP. Obsługuje protokoły FTP, HTTP, SSH, możliwia transfer FXP, a także wykorzystanie serwera proxy i wznawianie transferu od momentu jego przerwania. Ponadto obsługuje następujące typy listy katalogów i plików: UNIX, EPLF, Novell, Mac OS i NT (DOS).