Bkchem 0.11.6 pl

Darmowy edytor graficzny napisany w języku Python, dzięki któremu można stworzyć ilustracje ilustrujące reakcje chemiczne i wzory strukturalne cząsteczek. Do wyboru jest wiele przykładowych obiektów, przedstawiających najczęściej spotykane związki chemiczne. Dostępne są także funkcje rysowania podstawowych figur geometrycznych (w tym trójwymiarowych). Do grafik można dołączyć pole tekstowe. Program daje możliwość dowolnego formatowania obiektów rysunku (kolor i grubość kreski, typ i rozmiar czcionki, itp.). Dodatkowo narzędzie pozwala na skalowanie obiektów oraz wyrównywanie jego elementów.