GetVideo 0.1

GetVideo to wtyczka do przeglądarki internetowej Firefox, dzięki której z łatwością można zapisać na dysk filmy z serwisów Google Video i YouTube. Aplikacja generuje małą ikonkę w przeglądarce, która ulega aktywacji za każdym razem, gdy wykryje na stronie plik flv, który jest w stanie przechwycić. Naciśnięcie jej powoduje zapisanie danego pliku wideo.