CACTI 0.8.7b

Narzędzie do monitorowania sieci i poszczególnych maszyn - dzięki przejrzystym wykresom oraz intuicyjnej obsłudze administrator może bardzo szybko ustalić, który serwer ma problemy z wydajnością, gdzie przekroczono limit transferu i podjać procedury naprawcze. Interfejs uruchamiany jest z poziomu przeglądarki internetowej.