BitTorrent 3.3

Protokół do dystrybucji plików. Identyfikuje zawartość po adresie URL i bez problemu integruje się ze stroną WWW. Jego przewaga nad protokołem HTTP wynika z tego, iż jeżeli wielu użytkowników pobiera ten sam plik z jednej lokalizacji, to jego fragmenty sa przesyłane bezpośrednio między nimi, dzięki czemu jeden serwer może obsługiwać wielu uzytkowników jednocześnie.