phpMyAdmin 3.0.0 alpha pl

Narzędzie napisane w PHP do zarządzania i administrowania bazami danych MySQL przez Sieć. Program umożliwia tworzenie, zmianę nazw, wklejanie baz danych, tabel, pól, itp. Dzięki niemu administrator może kontrolować pojedyncze lub złożone serwery.

Więcej informacji o nowej wersji znajdziesz w artykule Nowa wersja narzędzia phpMyAdmin.