Free Pascal Compiler 2.2.4

Free Pascal (FPK Pascal) to kompilator języka programowania Pascal. Składnia zgodna z Turbo Pascalem 7.0 oraz większością wersji Delphi.