PG Calculator 2.1

Potężny kalkulator naukowy działający w środowisku KDE 3.0.x. Kalkulator pracuje w trybie RPN, potrafi rozpoznać liczby całkowite i zespolone, umożliwia również manipulowanie na wektorach. PG Calculator rozpoznaje również ponad 120 jednostek miar, pomiędzy którymi można dokonywać prostej konwersji. Użytkownik może wprowadzać liczby w systemie dziesiętnym, ósemkowym, dwójkowym, szesnastkowym oraz w formie wykładniczej. Program posiada ponad 80 wbudowanych funkcji (algebraicznych, trygonometrycznych, hiperbolicznych, logicznych, konwersji liczb i formatów oraz statystycznych).