ZABBIX 1.6.6

Program do monitorowania aplikacji, sieci i całych serwerów. Dzięki gromadzonym informacjom administrator może szybko zdiagnozować problem, zanim powstaną szkody.