ZABBIX 1.8.2

Program do monitorowania aplikacji, sieci i całych serwerów. Dzięki gromadzonym informacjom administrator może szybko zdiagnozować problem, zanim powstaną szkody.