Koffice 2.2.2

Bezpłatny pakiet aplikacji biurowych pod KDE. Najważniejsze aplikacje pakietu to: KWord - edytor tekstów; KPresenter - narzędzie do tworzenia preznetacji; KSpread - arkusz kalkulacyjny; Kivio - służący do tworzenia wykresów, Kchart - rysowanie diagramów, Kexi - menadźer baz danych. Znajdziemy tu również filtry umożliwiające import/eksport dokumentów pomiędzy formatami innych pakietów biurowych (m.in.. RTF, Unicode, WML, PDF).