Zend Framework 1.10.7

Twórcy runtime języka PHP opracowali framework Zend, który łączy przyjazną biznesowi licencję z zestawem obiektowo zorientowanych bibliotek komponentów o wysokiej jakości, przeznaczonych do sprawnego budowania aplikacji webowych. Składniki te obejmują uwierzytelnienie, zarządzanie sesjami, serwisy webowe i API do popularnych stron Web 2.0, a także komponenty do MVC i narzędzia RAD.