MLDonkey 3.0.5

  • Michał Majewski,

Jeżeli chcesz korzystać z wielu sieci wymiany danych jednocześnie, to warto zainstalować jednego z wieloprotokołowych klientów. Dobrym rozwiązaniem jest MLDonkey, który świetnie sprawdza się w takich zastosowaniach. Program posiada możlwiości korzystania przez telnet, WEB oraz GTKI GUI interfejs.