GIMP 2.7.3 (Linux) (Development)

  • Maciej Kępka,

GIMP to darmowy program graficzny o ogromnych możliwościach, które można dodatkowo rozszerzać poprzez szereg dostępnych wtyczek i nakładek. GIMP pozwala na skorzystanie z wielu potężnych funkcji znanych z innych, rozbudowanych programów do obróbki zdjęć. Wśród nich wymienić trzeba pracę na warstwach (layers), możliwości skalowania, tworzenie prostych animacji, obsługę wielu filtrów itp.

GIMP uruchamia się w postaci klasycznego obszaru roboczego (puste okno, które wypełnia się pierwszym możliwym obrazem). Paski z zestawami akcesoriów i przycisków mogą zostać zakotwiczone w Pulpicie, co oznacza, że nie zostaną przykryte przez okno żadnego z edytowanych plików. Twórcą aplikacji jest The GIMP team.