SNARE 0.9.1

Solidnie przygotowany system detekcji włamań z funkcjami generowania raportów i graficznym monitorem zdarzeń.