Liquesce 14.02

Liquesce to darmowa aplikacja do scalania dysków. Po jej instalacji i restarcie systemu ujrzysz nową ikonę (Service Status lub Liquesce State Running) w prawej części paska zadań (przy dolnej krawędzi pulpitu). Program nie usuwa dotychczasowych liter, które są poprzydzielane dyskom i partycjom, lecz łączy je, definiując dodatkowe, nadrzędne oznaczenie literowe. Aby utworzyć dysk wirtualny, trzeba przywołać konsolę konfiguracyjną narzędzia.

Liquesce jest dość proste w obsłudze - przytrzymując naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij dyski, które chcesz scalić, do panelu Source folders w środkowej części okna. Wybierz wolną literę w polu listy Drive Mount i wpisz dowolną nazwę w polu VolumeLabel. Potwierdź ustawienia, klikając Service Settings | Save All Settings | Restart The Service | Tak. Zmianę nazwy dysku może wyświetlać dopiero po zrestartowaniu komputera, lecz system operacyjny i wszystkie aplikacje mogą od razu korzystać z nowego dysku. Jeśli połączyłeś np. dwa nośniki danych, ustaw dysk, na którym dane będą zapisywane w pierwszej kolejności. Kliknij w tym celu Mounting Point | Edit, po czym przeciągnij żądany nośnik na pierwszą (a więc usytuowaną najwyżej) pozycję w środkowym panelu Source Folder. Program nie pozwala zmieniać innych ustawień. Zasadniczo zaleca się scalać tylko te dyski, na których są gromadzone dane. W wypadku dysków z zainstalowanym oprogramowaniem mogą występować problemy.