Lite Switch X 1.5

Służy do przełączania aplikacjia w OS X. Zamiast przełączać programy w Docku, zdefiniowany przez użytkownika skrót klawiaturowy wywołuje Lite Switch X. Po uruchomieniu program pozwala przeprowadzić w aktywnych aplikacjach szereg zdefioniowanych akcji, które wybiera się za pośrednictwem menu kontekstowego lub skrótów klawiaturowych.