FoldersSynchronizer 3.2.2

Służy do synchronizacji zawartości dwóch folderów oraz do tworzenia kopii zapasowych.