DockFun 4.0 beta 2

Dzięki DockFunowi możesz mieć kilka Docków różniących się zestawem magazynowanych aplikacji i dokumentów, ulokowanych w różnych miejscach, w których daje się umieścić Docka. Pływające okno pozwala szybko sprawdzić, który Dock jest w danym momencie aktywny i przełączać kolejne magazynki.