Snail Mail 0.2

Służy do drukowania kopert na podstawie adresów z książki Address Book. Baza danych książki adresowej jest odczytywana bezpośrednio, nie ma więc potrzeby importowania zapisów, tak jak w przypadku bardziej rozbudowanego programu People Book. Kontakty można wyświetlić, pogrupować, czy filtrować według słów kluczowych. Dla całej grupy można wydrukować jedną kopertę zbiorczą lub koperty indywidualne.