Snapz Pro X 1.0.8

Jeden z najlepszych programów do przechwytywania obrazu. Potrafi zapisać przechwycony obraz w formatach BMP, PICT, GIF, JPG, PNG, TIFF, PDF. Może także zapisywać to co dzieje się na ekranie w postaci filmu QuickTime. Jest to szczególnie przydatne w przypadku tworzenia materiałów szkoleniowych. Wykonane zrzuty ekranu możemy skalować, obracać, kadrować, modyfikować głębię kolorów. Program umożliwia również automatyczne generowanie miniatur.