Mozilla 1.5

Najnowsza finalna wersja przeglądarki internetowej Mozilla. Z nowości warto wspomnieć o narzędziu sprawdzania pisowni w modułach MailNews oraz Composer. Dodatkowo zastosowano wiele opcji usprawniających moduł Composer.