REALbasic 2008 r4.1

Środowisko deweloperskie, ułatwiające (za pomocą innych międzyplatformowych programów) tworzenie interfejsów aplikacji czy dodatkowych funkcjonalności w programach.