CrystalMaker 8.3.1

Narzędzie służące do budowania na ekranie komputera struktur molekularnych. Program umożliwia dowolne tworzenie kryształów i manipulowanie cząsteczkami w celach badawczych lub edukacyjnych. Struktury wyświetlane są za pomocą trójwymiarowego modelu przestrzennego ukazującego typy wiązań oraz kształt obiektu.

W najnowszej wresji usprawiono obsługę importowania CIF, oraz wyeliminowano drobne błędy z poprzednich wersji.