iStat Menus 3.18

  • Maciej Kępka,

iStat Menus to narzędzie do monitorowania systemu Mac OS X. Do dyspozycji mamy możliwość wglądu w informacje m.in.. Na temat temperatury CPU, zużycia pamięci, połączenia internetowego czy poziomu baterii.

iStat Menus daje nam możliwość podglądu poziomu naładowania Magic Mouse. Wszystkie informacje wyświetlane są na górnym pasku systemowym. Umożliwia nam to stałe analizowanie parametrów komputera. Twórca aplikacji jest Bjango Pty Ltd.