Task Coach 1.2.30 (Mac)

Task Coach to aplikacja służąca do zapisywania zadań i kontrolowania stanu ich wykonania. Nadajemy kategorię, określamy czas wykonania oraz przypomnienia. Do zadań możemy dodawać załączniki. Istnieje również możliwość tworzenia „subzadań”.

Task Coach kontroluje status wykonania każdego zadania i 'subzadania' oznaczając je stosownym kolorem w zestawieniu. Twórcą aplikacji jest Frank Niessink .