Netscape 7.2

Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Netscape, zintegrowanej z klientem pocztowym oraz komunikatorem internetowym. Dodano obsługę vCards w zintegrowanym kliencie pocztowym, wprowadzono pewne poprawki w zakresie synchronizacji aplikacji z palmtopami (Palm Sync) oraz kontrolki do edytowania tabel w module Composer. Program pracuje szybciej (zastosowano silnik Gecko znany z Mozilli 1.7)