RSSOwl 1.0

Darmowy czytnik kanałów informacyjnych RSS podzielony na 4 części: RSS Management, RSS Favorites, RSS TabFolder oraz RSS NewsItem.