Direct Connect 1.1.0

Program wykorzystujący sieć kliencką (peer-to-peer), pozwala wymieniać się użytkownikom dowolnym rodzajem plików, przede wszystkim muzyką w formacie MP3. Ciekawą właściwością programu jest możliwość oglądania zasobów innych użytkowników poprzez przeglądarkę zbliżoną wyglądem do Eksploratora Windows. Nowa wersja jest w pełni kompatybilna z mac OS X 10.4 Oraz zoptymalizowano program pod kontem szybkości pobierania plików. Poprawiono również błędy i usprawniono działanie programu.