ImageJ 1.33

Program graficzny oparty na Javie. Pozwala na edycję i obróbkę plików w następujących formatach: TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS oraz "RAW". Aplikacja posiada funkcje pozwalające wykonać następujące operacje: skalowanie obrazu; rotację oraz posiada funkcję ZOOM pozwalającą na maksymalne powiększenie i pomniejszenie do 32 razy. W najnowszej wersji dodano nowe opcje oraz usprawniono działanie programu.