LimeWire 4.9.18

Kolejna wersja klienta sieci P2P Gnutella. Główną funkcją programu jest wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie plików w formacie MP3, grafiki, animacji, filmów oraz plików z programami lub grami komputerowymi. Mechanizm wyszukiwania posiada opcje segregowania wyników według konkretnych kryteriów. Usprawniono proces pobierania dużych plików dzięki optymalizacji używanego algorytmu. Poprawiono mechanizm udostępniania dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad zawartością teczki, w której znajdują się udostępniane multimedia.