Skype 1.3.0.14

Odświeżony wieloplatformowy komunikator. W najnowszej wersji wprowadzono drobne poprawki niewpływające na działanie programu. Zmian dokonano w wyglądzie interfejsu programu.