LimeWire 4.9.37

Najnowsza wersja klienta sieci P2P Gnutella przynosi kosmetyczne poprawki. Aktualnie program został poprawiony i zabezpieczony przed próbą wyszukiwania i pobierania plików posiadających niestandardowe nazwy.