Skype 1.3.0.17

Najnowsza wersja wieloplatformowego komunikatora zawiera poprawki zwiększające poziom bezpieczeństwa. Poprawiony został błąd umożliwiający wymuszenie zamknięcia programu w sytuacji gdy zostało nawiązane specyficzne połączenie sieciowe.