BitTorrent 4.3.0 BETA

Najnowsza testowa wersja popularnego protokołu P2P. W aktualnej wersji dodano opcje uruchomienia w postaci zminimalizowanej, zmieniono i przeprojektowano kod programu. Poprawiono mechanizm pobierania aktualizacji oraz wprowadzono usprawnienia mające poprawić działanie programu.