Skype BETA 1.4.0.33

Testowa wersja popularnego opartego na P2P komunikatora internetowego. Pobierając tą wersję możemy napotkać na problemy i błędy powodujące niestabilne zachowanie systemu. Poniżej niektóre ze zmian jakie zostały wprowadzone:

- poprawiono domyślny rozmiar i pozycję okna programu;

- poprawiono obsługę emotikonek;

- poprawiono błąd polegający na pojawianiu się w specyficznych warunkach, głównego okna programu jako białego prostokątu.

- ułatwiono zmianę domyślnego zestawu dźwięków.

Pełna lista zmian znajduje się na stronie głównej programu.