Scribus 1.3.2

Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich zajmujących się DTP tak amatorsko lub profesjonalnie. Udostępnia większość funkcji znanych z programów komercyjnych. Obsługuje eksport i import plików w formatach: PDF, EPS, SVG oraz z programu Open Office: Writer i Draw. Posiada wbudowane funkcje obsługujące separację kolorów CMYK, umożliwia osadzanie w tekście tabel oraz grafiki w dokumentach.

W najnowszej wersji poprawiono kod programu, usunięto drobne błędy oraz dodano wsparcie dla specyfikacji OpenICC, która odpowiada za zarządzanie kolorami. Usprawniono również obsługę importu plików w formatach: SVG, EPS, OODRAW.