Magic eDeveloper Discovery 10.1 SP3

Magic eDeveloper Discovery jest programem umożliwiającym tworzenie i uruchamianie podstawowych aplikacji typu Windows Client i Web. Edycja ta jest zgodna z bazową ideą środowiska Magic, co pozwala na bardzo szybkie stworzenie i eksploatację dowolnej aplikacji bazodanowej. Według zapewnień producenta Magic eDeveloper Discovery jest 2-5 razy szybszy, niż inne tego typu oprogramowanie.

Osoby zainteresowane nauką środowiska Magic mogą pobrać materiały edukacyjne poświęcone tej technologii.

Ponadto firma Komtech organizuje w swojej siedzibie regularne szkolenia poświęcone tworzeniu aplikacji w technologii Magic.

Szczegółowy opis Magic eDeveloper Discovery 10.1 autorstwa dystrybutora aplikacji.