Magic Guardian Home

Magic Guardian pozwala nadzorować kilka domowych komputerów: na każdym instalowany jest tzw. Agent, zbierający informacje np.. O odwiedzonych stronach internetowych. Administrator programu - może w dowolnej chwili zebrać informacje zapisywane przez agentów i sprawdzić, jak wykorzystywane są zasoby domowego systemu informatycznego.