Magiczne Bloczki 1.5

Magiczne Bloczki to program stworzony do projektowania schematów blokowych opisujących pewien algorytm. Opcja przeprowadzania symulacji działania algorytmu daje użytkownikowi możliwość sprawdzenia jego poprawności.

Magiczne Bloczki oferuję także wydruk oraz eksport grafiki (schematów blokowych) do znanych formatów graficznych. Twórca Magicznych Bloczków jest Eri Software.

W wersji 1.5 pojawiają się nowe funkcje.

- MBLogo tradycyjny żółwik. (w formie plugin`u)

- MBGraph czyli rysowanie wykresów

- Obsługa PlugIn`ów napisanych w dowolnym języku.

- Wizualizacja funkcji DecToBin,Bin2Dec,HexToOct, itp.

- Kilka nowych funkcji(ABs,Ln,Log,DecToBin, itp).

- Edytor kodu podświetlający składnie.

- Analiza algorytmów