MailGuardian 1.0

Zestaw narzędzi do zarządzania pocztą elektroniczną. Program umożliwia okresowe sprawdzanie skrzynki, usuwanie niechcianych wiadomości, przekazywanie wiadomości do określonego adresata oraz automatyczną odpowiedź.