MailTalkX 3.35

Narzędzie do odsiewania spamu z poczty elektronicznej. Pozwala na tworzenie własnych filtrów oraz definiowanie różnych zestawów filtrów dla poszczególnych kont.