Majster 1.2

Majster jest to prosty edytory programistyczny dla języków takich jak HTML, PHP, Perl, Java i innych.

Funkcjonalność

Podczas pracy z dokumentem użytkownik może, w celu zwiększenia przejrzystości tekstu, podkolorować składnię (tagi) typowego dla dokumentu języka programowania. Oprócz kolorowania języka HTML (opcja domyślna) można ponadto uruchomić kolorowanie XML, CSS, Java (*.java i *.js), PHP, Perl, Pyton, Delphi, Cpp, SQL.