Mark IT Now! 1.1 pl

Program do masowego podpisywania zdjęć przy wykorzystaniu zdefiniowanego tekstu, obrazu lub obu tych elementow (z możliwością ustawienia koloru, czcionki, przezroczystości, położenia, wyrównania, marginesów i innych parametrów).

Dodano możliwość umieszczania informacji o pliku graficznym jako tekst (nazwa pliku, data utworzenia, modyfikacji itp). Dodano automatyczne skalowanie czcionki tak aby dopasować do rozmiarów obrazu.

Program wymaga platformy .NET 2.0