MASPware GPSmeter Professional 4.10.3

Aplikacja służąca do mierzenia odległości przy pomocy odbiornika GPS.